EDUKACINĖ PRIEMONĖ NEPILNAMEČIAMS „PADĖKIME GYVŪNAMS“

2013 m. liepos 4 – 5 dienomis Kauno probacijos skyriaus pareigūnai organizavo bei įvykdė edukacinę priemonę nepilnamečiams „Padėkime gyvūnams“, kurios tikslas – teikiant pagalbą gyvūnų globos namams „Nuaras“ ugdyti jaunosios kartos gebėjimą užjausti, mylėti ir padėti tiems, kurie patys negali savimi pasirūpinti ir kuriems tos pagalbos šiuo metu labiausiai reikia. Taip pat buvo siekiama ugdyti jaunimo bendravimo, komandinio darbo įgūdžius bei smagiai ir turiningai praleisti laiką, įgyti naujų draugų.

Kauno probacijos skyriaus pareigūnų bendradarbiavimas su Krikščioniškuoju labdaros fondu ,,Tėvo namai“

Kauno probacijos skyrius, siekdamas lygtinai paleistus iš pataisos namų asmenis, esančius probacijos tarnybos priežiūroje, integruoti į visuomenę, prisijungė prie Krikščioniškojo labdaros fondo ,,Tėvo namai“ nuo 2012 m. vykdomo projekto ,,Asmenų paleistų iš įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė reabilitacija ir integracija į darbo rinką Kauno ir Tauragės apskrityse“ veiklų. Šio projekto tikslas – integruoti iš įkalinimo įstaigų grįžusius asmenis į visuomenę, padedant įsigyti profesiją bei įsidarbinant ir taip sumažinti pakartotinių nusikaltimų riziką.

Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriuje atidaromas Jaunimo darbo centras

2013 m. liepos 1 d. Kauno teritorinės darbo biržos Kaišiadorių skyriuje atidaromas Jaunimo darbo centras.

Karjeros planavimas ir moksleivių įsidarbinimo galimybės vasaros atostogų metu

2013 m. birželio 13 d. 17 val.  A.C. Patrios jaunimo centre „Vartai“, Rotušės a. 23/ Jakšto g. 2, Kaune,  Kauno teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro specialistė  skaitys pranešimą jaunimui tema „Karjeros planavimas ir moksleivių įsidarbinimo galimybės vasaros atostogų metu“.
Pranešimo metu jaunimui bus pristatytas profesijos pasirinkimo modelis, jaunimo situacija darbo rinkoje, paklausiausios profesijos ir kur jas galima įgyti, atliekamas profesinio kryptingumo testas bei supažindinama su įsidarbinimo galimybės vasaros atostogų metu.

Žaidimas "Eik pirmyn" pristatytas Kauno kolegijos Ekonomikos ir teisės fakulteto studentams

Pagal Kauno apygardos probacijos tarnybos ir Kauno kolegijos Ekonomikos ir teisės fakulteto 2013 m. sausio 17 d. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį buvo numatytas ir studentų praktikos atlikimas Kauno apygardos probacijos tarnyboje. 2013 m. balandžio 22 d. Kauno apygardos probacijos tarnyboje 16 studentų, kurie išreiškė norą atlikti praktiką šioje įstaigoje, buvo supažindinti su įstaigos vidaus tvarka, vykdomais projektais. Studentai taip pat buvo supažindinti su žaidimo „Eik pirmyn“ turiniu, paskirtimi ir praktiniu jo panaudojimu. Ši praktika truks 8 savaites.

Edukacinis renginys "Mokinamės pasitikėti"

2013 m. balandžio 22 d. Kauno apygardos probacijos tarnybos
Savivaldybių probacijos skyriaus pareigūnai, dirbantys Šakių rajono
savivaldybės teritorijoje, kartu su Šakių rajono policijos komisariatu
bei Sintautų pagrindinės mokyklos savanoriais Šakių rajono savivaldybės
jaunimo ir kūrybos centre organizavo edukacinį renginį „Mokinamės
pasitikėti“ skirtą probacijos tarnybos priežiūroje esančių asmenų iki 21
m. amžiaus socialinių bei komandinių įgūdžių formavimui, profesiniam
orientavimui. Renginyje dalyvavo ir Savivaldybių probacijos skyriaus

Internetinis žaidimas „Eik pirmyn“ pristatytas policijos pareigūnams

2013 m. kovo  27 d. Kauno apygardos probacijos tarnybos patalpose įvyko
susitikimas su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Prevencijos skyriaus viršininku Tauriu Stauskiu ir policijos
inspektoriais bei specialistais, kurie atsakingi už darbą su
nepilnamečiais. Susitikimo tikslas – supažindinti su Kauno apygardos
probacijos tarnybos įgyvendinto ir Europos socialinio fondo finansuoto
projekto „Kompleksinis asmenų, nuteistų bausmėmis nesusijusiomis su
laisvės atėmimu, paruošimas integracijai į darbo rinką” metu sukurto

Plėtojamas bendradarbiavimas su policija

2013 m. vasario 20 d. Kauno apygardos probacijos tarnybos patalpose įvyko  susitikimas su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau Kauno apskrities VPK) Prevencijos skyriaus pareigūnais. Apskrito stalo diskusijoje dalyvavo Kauno apskrities VPK Prevencijos skyriaus viršininkas Tauris Stauskis, specialistė Aušra Drulienė,  Kauno rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio viršininkas Vytautas Kriščiūnas ir Kauno apygardos probacijos tarnybos direktorius Saulius Rajunčius, Kauno probacijos skyriaus  l.e.

ŽAIDIMAS „EIK PIRMYN“ NAUDOJAMAS PROBUOJAMŲJŲ INTEGRACIJOS PROCESE

Siekiant kuo efektyvesnės asmenų esančių Kauno apygardos probacijos tarnybos registre integracijos į visuomenę bei darbo rinką, bei užtikrinant sklandų Kauno apygardos probacijos tarnybos įgyvendinto projekto „Kompleksinis asmenų, nuteistų bausmėmis nesusijusiomis su laisvės atėmimu, paruošimas integracijai į darbo rinką“, kodas Nr.