ŽAIDIMAS „EIK PIRMYN“ NAUDOJAMAS PROBUOJAMŲJŲ INTEGRACIJOS PROCESE

Siekiant kuo efektyvesnės asmenų esančių Kauno apygardos probacijos tarnybos registre integracijos į visuomenę bei darbo rinką, bei užtikrinant sklandų Kauno apygardos probacijos tarnybos įgyvendinto projekto „Kompleksinis asmenų, nuteistų bausmėmis nesusijusiomis su laisvės atėmimu, paruošimas integracijai į darbo rinką“, kodas Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-032, metu sukurto žaidimo „Eik pirmyn“ vykdymo tęstinumą, Kauno apygardos probacijos tarnybos pareigūnai individualiam ir grupiniam darbui su Kauno apygardos probacijos tarnybos registre esančiais 14-21 metų amžiaus, nedirbančiais (gali būti besimokančiais) jaunuoliais naudoja žaidimą „Eik pirmyn“.

Naudojant žaidimo „Eik pirmyn“ įvairias žaidybines situacijas jaunuolis gali ne tik gerai praleisti laiką namie ar probacijos tarnyboje, bet ir elektroninėje erdvėje užpildyti savo gyvenimo aprašymą, susidaryti savo dienotvarkę ne mažiau kaip mėnesiui, ir tokiu būdu žaisdamas išmokti įvairių gyvenimiškų situacijų, kurios padės jam realiame gyvenime.

Tikimasi, kad šis žaidimas bent nedidele dalimi prisidės prie probacijos priežiūroje esančių jaunuolių recidyvo mažėjimo.