Lietuvos švietimo sistema

Lietuvos švietimo sistemos sandara aprašoma Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme. Jame teigiama, kad Lietuvos švietimo sistema apima kelias ugdymo sritis:

 • Neformalusis švietimas:
  • Ikimokyklinis ugdymas;
  • Priešmokyklinis ugdymas;
  • Kitas neformalusis vaikų švietimas;
  • Kitas neformalusis suaugusiųjų švietimas.
 • Formalusis švietimas:  
  • Pradinis ugdymas;
  • Pagrindinis ugdymas;
  • Vidurinis ugdymas;
  • Profesinis mokymas;
  • Aukštesniosios studijos;
  • Aukštojo mokslo studijos.
 • Savišvieta:  
  • Asmens iš įvairių šaltinių gaunamos žinios;
  • Asmens praktinė patirtis.
 • Pagalba mokiniu:
  •   Informacinė pagalba;
  • Psichologinė pagalba;
  • Socialinė pedagoginė pagalba;
  • Specialioji pedagoginė pagalba;
  • Specialioji pagalba;
  • Sveikatos priežiūra mokykloje.
 • Pagalba mokyklai ir mokytojui:  
  • Informacinė pagalba;
  • Ekspertinė pagalba;
  • Konsultacinė pagalba.