Kauno probacijos skyriaus pareigūnų bendradarbiavimas su Krikščioniškuoju labdaros fondu ,,Tėvo namai“

Kauno probacijos skyrius, siekdamas lygtinai paleistus iš pataisos namų asmenis, esančius probacijos tarnybos priežiūroje, integruoti į visuomenę, prisijungė prie Krikščioniškojo labdaros fondo ,,Tėvo namai“ nuo 2012 m. vykdomo projekto ,,Asmenų paleistų iš įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė reabilitacija ir integracija į darbo rinką Kauno ir Tauragės apskrityse“ veiklų. Šio projekto tikslas – integruoti iš įkalinimo įstaigų grįžusius asmenis į visuomenę, padedant įsigyti profesiją bei įsidarbinant ir taip sumažinti pakartotinių nusikaltimų riziką.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu nuteisti arba išėję iš įkalinimo įstaigų asmenys ir dalyvaujantys šiame projekte gauna kompleksines socialinės (motyvavimo, poreikių įvertinimo, socialinių įgūdžių atkūrimo, kitas paslaugas, mokymus) ir profesinės reabilitacijos paslaugas, įgyja rinkoje paklausių sričių projekto siūlomas specialybes (virėjo, autoelektriko, elektrinio krautuvo vairuotojo, renovacijos ir pastatų priežiūros administratoriaus specialybę), dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, atlieka darbinę praktiką darbo vietoje, dalis įsidarbina pagal projekte paruoštą įdarbinimo mechanizmą partnerių bei kitose įmonėse.

24 asmenys, esantys probacijos tarnybos priežiūroje, jau dalyvauja užsiėmimuose, o nuo š. m. rugsėjo mėnesio dar daugiau nuteistųjų įsilies į projekto veiklas.