Specialybės įgijimas

Skiltyje „Specialybės įgijimas“ rasite informacijos apie pagrindines mokyklų grupes – bendrojo lavinimo, profesines, aukštesniąsias, aukštąsias, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mokyklas, taip pat naudingas nuorodas su informacija apie profesijos pasirinkimą, profesijų aprašus bei stojimo sąlygas į įvairių tipų mokyklas.
Norint įgyti specialybę, o jų išties yra labai daug ir įvairių, reikalingas tam tikras išsilavinimas - mažiausiai 8 klasės. Kuo daugiau klasių bendrojo lavinimo mokykloje yra baigta, tuo platesnis galimų specialybių pasirinkimas. Kai ateina laikas ją pasirinkti, iškyla klausimai - nuo ko pradėti, kaip tai padaryti. Tad labai svarbu žinoti, kur galima rasti informacijos apie tai, kas gali patarti renkantis profesiją, kokios profesijos egzistuoja, kur galima jas įgyti, kokios yra stojimo sąlygos ir pan.. Visas specialybes ir profesines mokyklas Jūs galite surasti svetainėje AIKOS.