Edukacinis renginys "Mokinamės pasitikėti"

2013 m. balandžio 22 d. Kauno apygardos probacijos tarnybos
Savivaldybių probacijos skyriaus pareigūnai, dirbantys Šakių rajono
savivaldybės teritorijoje, kartu su Šakių rajono policijos komisariatu
bei Sintautų pagrindinės mokyklos savanoriais Šakių rajono savivaldybės
jaunimo ir kūrybos centre organizavo edukacinį renginį „Mokinamės
pasitikėti“ skirtą probacijos tarnybos priežiūroje esančių asmenų iki 21
m. amžiaus socialinių bei komandinių įgūdžių formavimui, profesiniam
orientavimui. Renginyje dalyvavo ir Savivaldybių probacijos skyriaus
(veikiančio Jurbarko ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių teritorijose)
pareigūnai kartu su priežiūroje esančiais jaunuoliais bei Savivaldybių
probacijos skyriaus viršininkė Aistė Pušinaitytė, Šakių priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos atstovas. Renginio tikslas – padėti jaunuoliams įgyti
socialinių, bendravimo ir kitų įgūdžių, kurie padėtų geriau pažinti
savo stipriąsias puses, sustiprintų tikėjimą savo jėgomis renkantis
mokymosi kryptį ar specialybę. Renginio metu jaunuoliai sprendė testus,
žaidė žaidimus bei atliko praktines užduotis, bendravo su savanoriais,
policijos , bei probacijos atstovais. Tikimasi, kad šis renginys padės
ugdyti probacijos tarnybos priežiūroje esančių jaunuolių profesinę
motyvaciją, padės planuoti ateitį ir rasti savo vietą nuolatos
besikeičiančioje darbo rinkoje.

Šiuo metu Savivaldybių probacijos skyriaus priežiūroje, veikiančiame
Jurbarko rajono savivaldybėje yra 121 asmuo, iš jų 20 iki 21 m. amžiaus,
Šakių rajono savivaldybėje - 81 asmuo, iš jų 23 iki 21 m., Vilkaviškio
rajono savivaldybėje – 107 asmenys, iš jų 23 iki 21 m.