Apie Projektą

Viena aktualiausių šalies socialinių problemų – nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinė integracija. Problema ypač aštri jauniems žmonėms, kurie tik pradeda savo profesinį, socialinį gyvenimą. Didžioji dalis jaunų žmonių, nuteistų bausmėmis, nesusijusiomis su laisvės atėmimu, ir paleistų iš laisvės atėmimo vietų dėl įvairių priežasčių pakartotinai nusikalsta. Viena pagrindinių tokių recidyvinių nusikaltimų priežastis - kvalifikacinių, darbinių ir socialinių įgūdžių trūkumas. Siekiant spręsti esamas problemas, parengtas ir įgyvendinamas "Kompleksinis asmenų, nuteistų bausmėmis nesusijusiomis su laisvės atėmimu, paruošimas integracijai į darbo rinką" projektas, kurį finansuoja Europos Socialinis Fondas.

 

Projekto tikslas padėti asmenims, nuteistiems bausmėmis, nesusijusiomis su laisvės atėmimu, integruotis į darbo rinką. Projektą vykdo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kauno regiono pataisos inspekcija (www.krpi.lt), kuri turi tiesioginį ryšį ir patirtį dirbant su jaunais žmonėmis nuteistais bausmėmis, nesusijusiomis su laisvės atėmimu, ir paleistais iš laisvės atėmimo vietų. Projekto partneris VŠĮ “Jaunimo karjeros centras“ (www.vdu.lt/jkc).

 

Šis internetinis portalas - tai interaktyvi informacinė profesinio orientavimo ir nuteistųjų įdarbinimo sistema - EIK PIRMYN. Čia įdiegta duomenų bazė leidžianti centralizuoti ir skirtingais pjūviais analizuoti duomenis susijusius su tikslinės grupės asmenų įdarbinimu. Sistema skirta apjungti nuteistuosius, pataisos inspekcijų pareigūnus ir potencialius darbdavius siekiant bendro tikslo.