Aukštųjų mokyklų grupė

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 14 straipsnyje teigiama, kad aukštojo mokslo studijų paskirtis – padėti asmeniui įgyti aukštąjį išsilavinimą bei atitinkamą kvalifikaciją ir pasirengti aktyviai profesinei, visuomeninei ir kultūrinei veiklai. Aukštojo mokslo studijos yra visuotinės, jos teikiamos asmeniui, įgijusiam vidurinį išsilavinimą ir gebančiam savarankiškai studijuoti.

 

Aukštojo mokslo studijų programas vykdo aukštosios mokyklos – universitetai ir kolegijos. Labai svarbu, pasirenkant aukštąją mokyklą, patikrinti, ar ji turi leidimą verstis šia veikla.

 

Apie studijų programas ir priėmimą galite rasti išsamią informaciją tinklapyje: www.lamabpo.lt