Plėtojamas bendradarbiavimas su policija

2013 m. vasario 20 d. Kauno apygardos probacijos tarnybos patalpose įvyko  susitikimas su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau Kauno apskrities VPK) Prevencijos skyriaus pareigūnais. Apskrito stalo diskusijoje dalyvavo Kauno apskrities VPK Prevencijos skyriaus viršininkas Tauris Stauskis, specialistė Aušra Drulienė,  Kauno rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio viršininkas Vytautas Kriščiūnas ir Kauno apygardos probacijos tarnybos direktorius Saulius Rajunčius, Kauno probacijos skyriaus  l.e. viršininko pareigas Violeta Lukavičienė ir viršininko pavaduotoja Daiva Kružinauskienė. Susitikimo metu diskutuota svarbiomis temomis: nepilnamečių nusikalstamumo prevencija, vengiančių atlikti bausmę asmenų paieška, policijos pareigūnų pagalba prižiūrint Kauno apygardos probacijos tarnybos registre esančius probuojamuosius, kuriems taikoma intensyvi priežiūra ir kt. Svečiai supažindinti su Kauno apygardos probacijos tarnyboje vykdyto Europos Sąjungos finansuojamas projekto „Kompleksinis asmenų, nuteistų bausmėmis nesusijusiomis su laisvės atėmimu, paruošimas integracijai į darbo rinką“ metu sukurtu internetiniu žaidimu „Eik pirmyn“ (http://zaidimas.eikpirmyn.lt/), kuris ne tik suteikia galimybę žaidėjui gerai praleisti laiką, bet ir atlieka įvairiapusę mokomąją funkciją.

 

Susitarta kovo mėnesio antroje pusėje Kauno apygardos probacijos tarnyboje organizuoti žaidimo pristatymą  Kauno apskrities VPK pareigūnams, dirbantiems su nepilnamečiais.