Individuali veikla ar verslo liudijimas?

Individuali veikla suprantama kaip gyventojo vykdoma savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį.

Kad gyventojas būtų laikomas vykdančiu individualią veiklą, jo sandoriams turi būti būdingas tam tikras tęstinumas, taip pat motyvas (siekimas gauti ekonominės naudos). Atsitiktiniai sandoriai, pvz.: asmeninio būsto, transporto priemonės pardavimas ar nuoma, kuriuose nėra „verslininkiškumo“ elementų, negali būti laikomi individualios veiklos vykdymo požymiu.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą nelaikoma individualia veikla.

Individualios veiklos rūšys:

Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (GPMĮ) apibrėžtos kelios pagal savo pobūdį skirtingos individualios veiklos rūšys:

  • - savarankiška bet kokio pobūdžio komercinė ar gamybinė veikla, išskyrus nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą (ir išskyrus tas komercines arba gamybines veiklos sritis, kuriomis verstis įstatymai numato reikalavimą įsteigti juridinius asmenis);
  • - savarankiška kūryba, mokslinė, profesinė, įskaitant laisvąsias profesijas, ir kita panašaus pobūdžio savarankiška veikla, išskyrus tas veiklos sritis, kuriomis verstis teisės aktai numato reikalavimą įsteigti juridinius asmenis;
  • - savarankiška sporto veikla
    (tai sportininkų – šachmatininkų, atletų, golfo žaidėjų veikla ir pan., komandinių sporto šakų atstovų – krepšininkų, rankininkų, ledo ritulininkų ir pan. veikla. Nardytojai, alpinistai (išskyrus dalyvaujančius kopimo varžybose) ir kitais panašiais užsiėmimais pramogai užsiimantys gyventojai, taip pat treneriai sportininkais nelaikomi.
  • - savarankiška atlikėjo veikla
    (aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ar kito vaidinančio, dainuojančio skaitančio, deklamuojančio ar kitaip atliekančio literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius gyventojo, taip pat orkestro, ansamblio ar choro vadovo ir dirigento) rengimosi viešam pasirodymui ir dalyvavimo viešame pasirodyme veikla).

Individuali veikla gali būti vykdoma dviem būdais:

1. Pagal pažymą (visa informacija čia);

2. Pagal verslo liudijimą (visa informacija čia).

Ne kiekviena individualia veikla galima verstis įsigijus verslo liudijimą. Tokių veiklų sąrašas yra patvirtintas Vyriausybės ir daugaiu informacijos apie tai gausite verslo informacijos centre. Štai keletas pavyzdžių, kuo galite užsiimti įsigiję atitinkamą verslo liudijimą: prekyba kioskuose, prekyba prekyvietėse, suteikianti teisę verstis išnešiojamąja ir išvežiojamąja prekyba, prekyba iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, išnešiojamoji ir išvežiojamoji prekyba, žuvų gaudymas verslinės žūklės įrankiais ir jų apdorojimas, lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas, statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas, elektrinių buities reikmenų taisymas, elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas, įrankių galandimas, dviračių remontas, esamų statinių atstatymas ir remontas, nauja statinių statyba, santechnikos darbai ir kita.

Vienas esminių skirtumų tarp šių dviejų individualios veiklos rūšių - įsigijus verslo liudijimą yra iš anksto sumokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis, kuris priklauso nuo veiklos, kuria norima užsiimti ir įvairiose saviviladybėse yra skirtingas. Verslo liudijimas gali būti nuo 100 iki 2000 litų. Tuo tarpu, užsiimant individualia veikla be verslo liudijimo, pajamų mokestis mokamas iki ateinančių metų gegužės 1 dienos pateikiant gyventojo pajamų deklaraciją. Individuali veikla neįsigijus verslo liudijimo Apie vykdomą individualią veiklą gyventojas privalo informuoti Apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) pagal savo gyvenamąją vietą ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną ir gauti Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą. Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla, turi teisę pasirinkti kokį pajamų mokesčio tarifą (15 proc. ar 33 proc.) taikyti apmokestinant per kalendorinius metus gautas iš savo individualios veiklos pajamas, priklausomai nuo to, ar iš gautų pajamų atimamos ar neatimamos šiai veiklai vykdyti patirtos išlaidos. Iki ateinančių metų individualią veiklą vykdantis gyventojas privalo mokesčių inspekcijai deklaruoti pajamas t.y. pateikti informaciją pagal nustatytas formas apie tai kokias pajamas gyventojas gavo per metus.

Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla (išskyrus individualia veikla pagal verslo liudijimus), privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo įmokas už save moka patys. Šie gyventojai moka 50 proc. bazinės pensijos dydžio valstybinio socialinio draudimo įmokas bazinei pensijos daliai (Nuo 2005 m. liepos 1 d. bazinė pensija yra 200 litų, tad įmokos per mėnesį dydis – 100 litų. ) ir 15 proc. nuo valstybiniam socialiniam draudimui deklaruojamų pajamų papildomai pensijos daliai. Taip pat būtina mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Individuali veikla pagal verslo liudijimą Verslo liudijimus išduoda apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyrius, kurio teritorijoje gyventojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, tačiau veikla gali būti vykdoma kitos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorijoje. Išduotas verslo liudijimas suteikia teisę verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla, parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas. Gyventojų prašymu išduotame verslo liudijime gali būti įrašomi šie fiziniai asmenys: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas), ir jie turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje individualioje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas. Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo nurodytų dokumentų pateikimo dienos. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatyta, kad už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis. Mokestis už verslo liudijimą turi būti sumokėtas prieš gaunant verslo liudijimą. Verslo liudijimai išduodami pageidaujamam mėnesių skaičiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip mėnesiui.

 

Ką privalo daryti gyventojai įsigiję verslo liudijimus?

Dėl verslo liudijimo įsigijimo reikia kreiptis į:

- gyvenamosios vietos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI),  kurios veiklos teritorijoje yra nuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinė gyvenamoji vieta ar Lietuvoje turinčio gyvenamąją vietą nenuolatinio Lietuvos gyventojo gyvenamoji vieta, kai veiklą numatoma vykdyti neribojant veiklos teritorijos arba visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus m. savivaldybes ir Marijampolės bei  Neringos savivaldybių teritorijas;

- veiklos vykdymo vietos AVMI teritorinį skyrių, kai gyventojas (tiek nuolatinis, tiek nenuolatinis Lietuvos gyventojas) veiklą pageidauja vykdyti konkrečios savivaldybės teritorijoje;

- bet kurią AVMI, kai nenuolatinis Lietuvos gyventojas, neturintis gyvenamosios vietos Lietuvoje, pageidauja veiklą vykdyti neribojant veiklos teritorijos arba visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus m. savivaldybes ir Marijampolės bei  Neringos savivaldybių teritorijas.

Detali informacija apie dokumentus, kuriuos gyventojas turi pateikti, norėdamas įsigyti verslo liudijimą, pateikta leidinyje „Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė“ (spauskite šią nuorodą).

Verslo liudijimai gali būti išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, kuris negali būti ne ilgesnis kaip iki tų pačių kalendorinių metų pabaigos.

Prekybos verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, skaičiuojamam dienomis. Trumpiausias laikotarpis yra viena diena.

Paslaugų ir gamybos verslo liudijimai nuo 2010-05-23 išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriams metams ir ne trumpiau kaip 5 kalendorinėms dienoms (iki 2010-05-22 buvo išduodami ne trumpiau, kaip mėnesiui).

Gyventojo pageidavimu verslo liudijimas, išduotas laikotarpiui, trumpesniam nei iki metų pabaigos, arba laikotarpiui su tarpais, sumokėjus papildomą pajamų mokestį, gali būti pratęstas.

Verslo liudijime gali būti įrašomi šie fiziniai asmenys: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas), tačiau iš veiklos, kuriai buvo išduotas verslo liudijimas, gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas. Verslo liudijime nurodyti asmenys turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje individualioje veikloje, kuriai išduotas verslo liudijimas.