Mokyklų grupės ir tipai

Remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu (2004), Lietuvos mokyklos skirstomos į 5 grupes: bendrojo lavinimo, profesinių mokyklų, aukštesniųjų mokyklų, aukštųjų mokyklų, neformaliojo švietimo mokyklas. Kiekviena mokyklų grupė dar skirstoma į mokyklų tipus.

 • Bendrojo lavinimo mokyklų grupė:

  • Pradinė mokykla:

   • Pradinė mokykla;

   • Mokykla-darželis;

  • Pagrindinė mokykla:

   • Pagrindinė mokykla;

   • Jaunimo mokykla;

   • Specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai;

   • Ligoninės mokykla;

   • Sanatorinė mokykla;

  • Vidurinė mokykla:

   • Vidurinė mokykla;

   • Gimnazija;

   • Menų gimnazija;

   • Konservatorija;

   • Suaugusiųjų mokykla;

   • Specialioji mokykla;

 • Profesinių mokyklų grupė:

  • Profesinės mokyklos, atliekančios teorinį ir praktinį profesinį mokymą bei bendrąjį lavinimą;

  • mokymo centrai ir kursai, organizuojantys teorinį ir praktinį profesinį mokymą;

  • specializuotos profesinio mokymo įstaigos specialių poreikių asmenims (su negalia, nuteistiesiems ir kt.)

 • Aukštesniųjų mokyklų grupė

 • Aukštųjų mokyklų grupė:

  • Universitetai:

   • Valstybiniai;

   • Nevalstybiniai;

  • Kolegijos:

   • Valstybinės;

   • Nevalstybinės;

 • Neformaliojo švietimo mokyklų grupė:

  • Neformaliojo švietimo vaikų mokyklos:

   • Lopšeliai,

   •  lopšeliai-darželiai,

   •  darželiai,

   • specialiųjų poreikių vaikų ikimokykliniam ugdymui skirti lopšeliai,

   •  lopšeliai-darželiai ir darželiai;

   • mokyklos-darželiai,

   • pradinės mokyklos,

   • pagrindinės mokyklos,

   • specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai,

   • vidurinės mokyklos,

   • gimnazijos,

   • kitos mokyklos;

   • muzikos, dailės, meno, sporto mokyklos,

   • ugdymo centrai,

   •  moksleivių rūmai,

   • kūrybos centrai,

   •  jaunųjų gamtininkų, technikų, turistų centrai, klubai,

   • šeštadieninės ir sekmadieninės tautinių mažumų mokyklos ir kitos mokyklos.

  • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklos:

   • Suaugusiųjų mokymo centras,

   • liaudies aukštoji mokykla,

   •  mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucija,

   •  įvairūs kursai ir pan.