Baigtas kurti žaidimas „Eik pirmyn“

 

 

Kauno apygardos probacijos tarnyba (iki 2012-07-01 Kauno regiono pataisos inspekcija) (toliau – PT) vykdyto Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Kompleksinis asmenų, nuteistų bausmėmis nesusijusiomis su laisvės atėmimu, paruošimas integracijai į darbo rinką“ (paraiškos Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-032) metu baigtas kurti žaidimas „Eik pirmyn“ (http://zaidimas.eikpirmyn.lt/). Žaidimo tikslas – kad PT registre esantys 14-21 metų amžiaus asmenys siektų integracijos į visuomenę ir darbo rinką virtualioje platformoje. Žaidime „Eik pirmyn“ yra integruoti socialinio ir profesinio (darbinio orientavimo) profiliavimo bei vertinimo modulis. Jis pagal žaidimo eigoje atliktus veikėjo pasirinkimus nurodo, kuri profesijos kryptis ar darbo būdas yra labiausiai atitinkantys žaidėją, ar žaidėjas yra visuomeniškas žmogus, kokios vyrauja ir labiausiai pasireiškia jo asmeninės savybės įvairiose situacijose. Žaidėjas, žaisdamas virtualioje aplinkoje, atlikdamas scenarijus, kurie atitinka šių dienų rinkos reikalavimus, įgauna socialinius ir verslumo įgūdžius, taip pat gali pamatyti rekomendacijas apie savo gebėjimus bendrauti, polinkius vienai ar kitai profesijai, psichologinių savybių, kurios padeda orientuotis darbo rinkoje, draugų rate, santykiuose su aplinka bei suprasti save, įvertinimą.

Siekiant asmenų, esančių PT registre, tame tarpe nepilnamečių integracijos į visuomenę ir darbo rinką, bei siekiant sėkmingo Probacijos įstatymo įgyvendinimo, minėtas žaidimas bus aktyviai naudojamas kaip viena iš moderniausių darbo su PT registre esančiais asmenimis, priemonių. Tuo tikslu sukurtas žaidimas „Eik pirmyn“ naudojamas resocializacijos ir integracijos darbui su PT registre esančiais asmenimis. Iškilus neaiškumams, metodinę pagalbą teikia paskirti žaidimo „Eik pirmyn“ administratoriai: Kauno apygardos probacijos tarnybos ARS analitikė Dovilė Petraitienė, tel. nr. 8 37 750032, Kauno apygardos probacijos tarnybos Kauno probacijos skyriaus inspektorius Giedrius Ramanauskas tel. nr. 8 37 468461.