Naujas projektas „Pasitikėk savimi“ padės 2000 jaunuolių įsitraukti į darbo rinką ar švietimo sistemą

Lietuvos darbo birža kartu su partneriais pradeda įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Pasitikėk savimi“. Pasirašyta trišalė šio projekto finansavimo ir administravimo sutartis, jo tikslas – skatinti pažeidžiamo jaunimo integraciją į darbo rinką arba švietimo sistemą teikiant socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje paslaugas, pasitelkus nevyriausybinių organizacijų patirtį.

„Šis projektas skirtas jaunam žmogui, kuris nedirba, nesimoko tik todėl, kad jam galbūt trūksta tik elementarių socialinių įgūdžių. Du tūkstančiai jaunuolių projekto metu turės galimybę gauti visapusišką pagalbą, įgyti socialinių įgūdžių, jei prireiks – ir psichologinę pagalbą, kad grįžtų mokytis, įgytų profesiją ar susirastų darbą“, – pažymėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Šis projektas yra tik viena iš priemonių, padėsiančių šiems jaunuoliams sulaukti konkrečios pagalbos: jie dalyvaus karjeros kompetencijų ugdymo – savęs pažinimo, profesijos rinkimosi, socialinės aplinkos, darbo rinkos poreikių ir savo galimybių suvokimo – užsiėmimuose, turės galimybę įgytus įgūdžius realizuoti pas darbdavį ar mokymo įstaigoje. Tikimasi, kad Jaunimo darbo centrų, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir darbdavių atstovų suteiktos paslaugos jaunimui leis jiems sėkmingai pasiruošti bei integruotis į darbo rinką.

Pasak ministrės A. Pabedinskienės, niekur nesimokančio ir nedirbančio jaunimo socialinė įtrauktis į darbo rinką, švietimo sistemą yra ne tik ministerijos, bet ir Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai vienas svarbiausių prioritetų jaunimo politikos srityje.

Nedirbančiam, nesimokančiam ir mokymuose nedalyvaujančiam 16–25 m. amžiaus jaunimui bus teikiama intensyvi ilgalaikė pagalba, įtraukiant juos į trijų arba šešių mėnesių trukmės socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programą. Bus siekiama paskatinti pažeidžiamus jaunus žmones atsakingai kurti asmeninį gyvenimą, aktyviai dalyvauti visuomeninėje bei profesinėje veikloje. Sunkiau integruojamam jaunimui bus tiekiamos psichologo konsultacijos.

Projektą „Pasitikėk savimi“ įgyvendins Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 10 teritorinių darbo biržų, Jaunimo reikalų departamentas ir 11 nevyriausybinių organizacijų. Projekto veiklos vyks 16 Lietuvos miestų – Alytuje, Anykščiuose, Jonavoje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Panevėžyje, Šalčininkuose, Šiauliuose, Šilutėje, Tauragėje, Telšiuose, Ukmergėje, Utenoje, Vilniuje, Visagine, Zarasuose. Šios teritorijos pasirinktos atsižvelgiant į teritorinėse darbo biržose įregistruotų nemotyvuotų ir nepasirengusių darbo rinkai jaunų asmenų skaičių. Baigusiems socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programą jaunuoliams bus siūloma grįžti į švietimo sistemą, dalyvauti užimtumo rėmimo priemonėse arba įsidarbinti.

Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“.