ES parama žaidimo kūrimui

 

 

ES parama žaidimo kūrimui

Kauno apygardos probacijos tarnyba (iki 2012-07-01 Kauno regiono pataisos inspekcija) (toliau – PT) kartu su VšĮ „Jaunimo karjeros centras“ pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ nuo 2009 m. iki 2012 m. įgyvendino Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Kompleksinis asmenų, nuteistų bausmėmis nesusijusiomis su laisvės atėmimu, paruošimas integracijai į darbo rinką“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-032. Pagrindinis projekto tikslas – naudojant bei tobulinant sukurtas metodikas ir apjungiant jas su naujais sprendimais, padėti asmenims, nuteistiems bausmėmis, nesusijusiomis su laisvės atėmimu, integruotis į darbo rinką. Projekte dalyvavo PT registre esantys jauni asmenys, kurių amžius 14 - 21 metai, bei Kauno apygardos probacijos tarnybos pareigūnai. Projektas buvo vykdomas šiose savivaldybėse: Jonavos, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Prienų, Raseinių, Šakių, Vilkaviškio.

Žaidimo „Eik pirmyn“ unikalumas

Vis labiau didėjantis internetinių žaidimų populiarumas pasaulyje mokslininkus ir visų pirma, tėvus, priverčia sunerimti – kaip ir kokiu būdu žaidimai veikia žmones, ar šis laisvalaikio praleidimo būdas yra nekalta pramoga ar žalingas reiškinys - dekonstruojantis žaidėjo pasaulio suvokimą, vertybes, bukinantis ir atimantis laiką, kurį vaikas arba suaugęs galėtų naudingiau išnaudoti. Antraisiais projekto įgyvendinimo metais buvo pradėtas kurti unikalus internetinis žaidimas „Eik pirmyn“, kuris ne tik suteikia galimybę žaidėjui gerai praleisti laiką, bet ir atlieka įvairiapusę mokomąją funkciją. Tai mokomųjų žaidimų strategijomis pagrįsta elektroninė profiliavimo sistema, kuri leidžia nustatyti PT registre esančio asmens, potencialaus darbdavio, PT darbuotojo, mokytojo ir aplinkos, į kurią turės integruotis PT registre esantis asmuo, profilius.

Pagrindinis siekiamas žaidimo tikslas – reintegruoti PT registre esantį jaunuolį į visuomenę, nes bent vienas papildomas resocializuotas nuteistasis, kuris surado savo aplinką, kolektyvą, šeimą ir pasitraukė iš nusikalstamo pasaulio, gali sutaupyti šimtus tūkstančių valstybės biudžeto ir privačių asmenų lėšų, o sistema sukurianti prielaidas tai daryti didele apimtimi ir automatizuotai yra puiki investicija.

Įprastų metodų, kuriais bandoma šviesti visuomenę neužtenka, nes jie nebepajėgia konkuruoti savo patrauklumu ir populiarumu su moderniomis pramogomis. Moderni rinka iš žmogaus laiko iki šiol daugiau atėmė, negu sugebėjo duoti edukacijos ar švietimo atžvilgiu, todėl pritaikyti mokymo ir socializacijos procesus prie modernaus gyvenimo būdo buvo nuspręsta apjungus geriausius šių dienų pramogų pasaulio ir naujųjų technologijų, bruožus, psichologijos ir sociologijos metodus į vieną sistemą. Taip buvo sukurtas žaidimas „Eik pirmyn“, naujoviškai sprendžiantis modernaus pasaulio problemas – susvetimėjimą, vienas kito nesupratimą, turintis daug įvairių funkcijų ir sluoksnių.

Žaidimo paskirtis

Viena iš teikiamų žaidimo galimybių – pramoga. Smagiai praleisti laiką, skatinti bendravimą su kitais žaidėjais (žaidimas grįstas multiplayer pagrindu, kai vienu metu gali žaisti daugiau nei vienas žaidėjas), bendrauti skirtingu laiku, sau patogiais metodais, integruojant žaidimą į neatsiejamus modernaus gyvenimo komunikacinius tinklus.

Kita žaidimo funkcija yra socializacinių gabumų ugdymas - mokymasis bendrauti, toleruoti vienas kitą, mokymasis suprasti kitos kultūros žmones, surasti bendrus interesus. Žaidime taip pat yra įdiegti atskiri laiko, pajamų bei išlaidų planavimo moduliai, kurie leidžia ugdyti jaunuolio gebėjimus, susijusius su darbu.

Žaidime „Eik pirmyn“ yra integruoti socialinio, bei profesinio (darbinio orientavimo) profiliavimo ir vertinimo modulis. Jis pagal žaidimo eigoje atliktus veikėjo pasirinkimus nurodo, kuri specialybė ar darbo būdas yra labiausiai atitinkantys žaidėją, ar žaidėjas yra visuomeniškas žmogus. Lietuvoje šiame žaidime pirmą kartą yra bandoma socialinių ir verslingumo gebėjimų vertinimą perkelti į žaidybinę aplinką. Šių modulių adaptacija virtualiame kontekste leidžia išsaugoti motyvacinį ir emocinį ryšį su žaidėju. Žaidėjas, žaisdamas virtualioje aplinkoje, atlikdamas scenarijus, kurie atitinka šių dienų rinkos reikalavimus, įgauna socialinius ir verslumo įgūdžius, taip pat gali pamatyti rekomendacijas apie savo gebėjimus bendrauti, polinkius vienai ar kitai profesijai, psichologinių savybių, kurios padeda orientuotis darbo rinkoje, draugų rate, santykiuose su aplinka, bei suprasti save, įvertinimą. Panaudojant multiplayer ir MMO žaidimų variklius, unikalius scenarijus, vartotojas gal žaisdamas įsivertinti savo poreikius, gebėjimus ir susirasti teisingiausią kelią siekti bendrai priimtų savybių.

„Eik pirmyn“ patrauklumas

Žaidimas atveria galimybes siekti savo norų, norimo statuso visuomenėje virtualioje platformoje. Žaidimo eigoje veikėjas gali atlikti įvairias norimas funkcijas – nuo savo buto įsigijimo bei įsirengimo iki nuosavos firmos sukūrimo. Gana realistiškai flash platformoje atvaizduotame Vilniuje galimybės labai plačios – nėra vienos scenarijinės linijos, žaidėjas savo pasirinkimais, kuria savitą, unikalų scenarijų. „Eik pirmyn“ pasaulyje galima tapti bet kuo – profesionaliu sportininku, ekonomistu, mokytoju, menininku. Scenarijai yra daugiapakopiai, turinys daug pasirinkimų, kurie gali ne tik tobulinti socialinius gebėjimus, bet ir nustebinti žaidėją. Kūrybingiems vartotojams žaidimas siūlo savo nuosavo blog‘o kūrimo galimybę, kuriame bus galima dalintis savo pastebėjimais, mintimis, tekstiniais darbais su žaidimo bendruomene.

Žaidimo plėtojimas

Žaidimas plėtojamas jau antrus metus, atlieka tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir resocializacijos mokymų vaidmenį, žaidime naudojami unikalūs socialinio ir profesinio profiliavimo moduliai. Verslo ir socialinis simuliatoriai, žaidimo vartotojų kuriama subkultūra, padeda ugdyti ir plėtoti tolerancijos, vienas kito supratimo, bendradarbiavimo ir kūrybingumo vertybes. Žaidimas „Eik pirmyn“ ypatingai tinka verslo ir socialinių santykių skatinimui tarp skirtingų šalių, inovatyvių idėjų kūrimui ir plėtojimui.