Informacija žaidimo "Eik pirmyn" vartotojams

 

 

Kauno regiono pataisos inspekcijos (toliau – PI) vykdomo
Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Kompleksinis asmenų, nuteistų
bausmėmis nesusijusiomis su laisvės atėmimu, paruošimas integracijai į darbo
rinką“ (paraiškos Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-032) metu jau baigtas kurti žaidimas
„Eik pirmyn“ (http://zaidimas.eikpirmyn.lt/). Žaidimo tikslas
– kad PI įskaitoje esantys 14-21 metų amžiaus asmenys siektų integracijos į
visuomenę ir darbo rinką virtualioje platformoje. Žaidime „Eik pirmyn“ yra integruoti socialinio ir profesinio (darbinio orientavimo) profiliavimo bei vertinimo modulis. Jis pagal žaidimo eigoje
atliktus veikėjo pasirinkimus nurodo, kuri profesijos kryptis ar darbo būdas
yra labiausiai atitinkantys žaidėją, ar žaidėjas yra visuomeniškas žmogus,
kokios vyrauja ir labiausiai pasireiškia jo asmeninės savybės įvairiose
situacijose. Žaidėjas, žaisdamas virtualioje aplinkoje, atlikdamas scenarijus,
kurie atitinka šių dienų rinkos reikalavimus, įgauna socialinius ir verslumo
įgūdžius, taip pat gali pamatyti rekomendacijas apie savo gebėjimus bendrauti,
polinkius vienai ar kitai profesijai, psichologinių savybių, kurios padeda
orientuotis darbo rinkoje, draugų rate, santykiuose su aplinka bei suprasti
save, įvertinimą.

Siekiant asmenų, esančių pataisos inspekcijų
įskaitoje, tame tarpe nepilnamečių integracijos į visuomenę ir darbo rinką, bei
siekiant sėkmingo Probacijos įstatymo įgyvendinimo, minėtas žaidimas bus
aktyviai naudojamas kaip viena iš moderniausių darbo su įskaitoje esančiais
asmenimis priemonių. Tuo tikslu sukurtas žaidims „Eik pirmyn“ naudojamas
resocializacijos ir integracijos darbui su įskaitoje esančiais asmenimis.
Iškilus neaiškumams, metodinę pagalbą teikia paskirti žaidimo „Eik pirmyn“
administratoriai: Kauno regiono pataisos inspekcijos ARS analitikė Dovilė
Petraitienė, tel. nr. 8 37 750032, Kauno regiono pataisos inspekcijos Kauno m.
ir r. PI inspektorius Giedrius Ramanauskas tel. nr. 8 37 468461.