Per savaitę mažėjo registruotas nedarbas

Rugsėjo 22 d. Lietuvos darbo biržos duomenų registre buvo 219,4 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 10,61 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Per savaitę registruotas nedarbas sumažėjo 0,10 proc. punktu.

Rugsėjo 16–22 dienomis teritorinės darbo biržos bedarbio statusą suteikė 2,2 tūkst. darbo ieškančių žmonių, iš jų 27,5 proc. sudaro jaunimas iki 25 m. amžiaus.

Tarp naujų bedarbių daugiausia yra turinčių darbo patirties, bet nedirbusių iki dviejų metų – 52,1 proc., ilgiau kaip dvejus metus nedirbo – 22,4 proc., iš viso niekur nedirbę sudaro – 19,8 proc., likusieji – verslo liudijimų – 4,1 proc. ir įmonių savininkai bei buvę ūkininkai – 1,6 proc.

Darbdaviai rugsėjo 16–22 dienomis registravo 4 tūkst. laisvų darbo vietų.

Teritorinės darbo biržos į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiuntė beveik 1,5 tūkst. darbo ieškančių žmonių. Daugiausia bedarbių – 62,5 proc. pradėjo savarankišką veiklą, įsigiję verslo liudijimus, 26,1 proc. dirbs viešuosius darbus, 10,2 proc. dalyvaus užimtumo rėmimo priemonėse, 1 proc. mokysis profesijos ir 0,2 proc. įdarbinta rotacijos būdu.

Per savaitę į aktyvią darbo rinką sugrįžo 2 tūkst. bedarbių.

Nedarbo draudimo išmokos buvo mokamos 37,6 tūkst. (arba 17,1 proc.) registruotų bedarbių. Naujų paskirta 1331. Baigta mokėti 1,1 tūkst. bedarbių, iš jų – 14,8 proc. anksčiau laiko, nes įsidarbino.

Pagal www.ldb.lt