Žaidimas

Šiuo metu kuriamas simuliacinis žaidimas, kurio pagrindinis tikslas - atkartoti realias gyvenimo situacijas, žaidėjo šeimą, socialinę grupę, visa supančią aplinką. Žaidimas veiks daugelio vartotojų režimu, sudarydamas galimybę žaidėjams komunikuoti virtualioje erdvėje. Taip pat žaidimo aplinkoje bus sukurta virtuali, tačiau realiai veikianti darbo birža bei virtuali mokykla, kurioje bus integruota nuotolinio mokymo sistema.