Sunkumai įsidarbinant

Bandant įsidarbinti, susiduriu su išankstiniu neigiamu požiūriu, jog sėdėjau įkalinimo įstaigoje.

Ilgai tvarkomi įsidarbinimo dokumentai.