Bedarbių skaičius vis mažėja

Lietuvos darbo biržos duomenimis, kovo 18 d. šalyje buvo registruota 302,6 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 13,99 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Darbo pasiūla per savaitę buvo 2 tūkst. mažesnė nei ankstesnė.

Teritorinės darbo biržos kovo 11–17 dienomis bedarbio statusą suteikė 3,8 tūkst. žmonių. Kas penktas per savaitę bedarbiu įregistruotas asmuo – jaunesnis kaip 25 m. amžiaus. Jų įregistruota 848.

Darbo pasiūlymų šalies darbdaviai pateikė 2,6 tūkst. – tiek pat kaip ir ankstesnę savaitę.

Lietuvos darbo biržos direktoriaus Mindaugo Petro Balašaičio teigimu, formuojasi palankesnė padėtis darbo rinkoje – jau visą mėnesį darbo birža registruoja daugiau naujų darbo pasiūlymų ir kas savaitę juos gali teikti daugiau kaip 2,6 tūkst. bedarbių, 1,5 tūkst. jų turi galimybę dalyvauti užimtumo rėmimo priemonėse ir 3 tūkst. – darbo rinkos paslaugų, konsultavimo priemonėse.

Kaip įprastai, daugiausia tarp bedarbių buvo norinčių imtis savarankiškos veiklos – 42,3 proc. įsigijo verslo liudijimus. Viešuosius darbus pradėjo dirbti 30,4 proc. bedarbių, 14,6 proc. įdarbinta subsidijuojant, 6,8 proc. asmenų nusiųsta į profesinį mokymą, 5 proc. dalyvaus įgūdžių įgijimo rėmimo programoje.

Savaitės pabaigoje nedarbo draudimo išmokos (NDI) buvo mokamos beveik 43 tūkst. arba 14,2 proc. registruotų bedarbių.

Naujų nedarbo draudimo išmokų paskirta 1,9 tūkst.

Per savaitę baigta mokėti nedarbo draudimo išmokas beveik 2,7 tūkst. bedarbių, iš jų 25,8 proc. mokėjimas baigtas anksčiau laiko, nes jie įsidarbino.

Lietuvos darbo biržos Komunikacijos skyrius, tel. 236 0799.

 

Pagal www.ldb.lt