Lietuvos darbo rinka 2009m. rugpjūčio mėn.

Mažiau bedarbių kreipėsi į darbo biržą!

 

Rugpjūčio mėnesį į šalies teritorines darbo biržas ieškodami darbo kreipėsi 24,5 tūkst. bedarbių. Tai mažiausias per mėnesį įregistruotų darbą praradusių asmenų skaičius šiais metais. Palyginti su liepos mėnesiu bedarbių įregistruota penktadaliu mažiau.

 

Vyrų vis dar registruojama daugiau negu moterų. Vyrai rugpjūtį sudarė 55,5 proc. bedarbiais tapusių asmenų. Teigiama tendencija, kad vyrų dalis mažėja – metų pradžioje jie sudarė per 60 proc. įregistruojamų bedarbių. Kas ketvirtas bedarbiu tapęs asmuo buvo jaunesnis kaip 25 metų amžiaus. Jaunimo į darbo birža kreipėsi beveik 43 proc. mažiau negu liepą. Liepos mėnesį didžiąją jaunų bedarbių dalį sudarė absolventai, kurių buvo įregistruota 5,8 tūkst. Rugpjūčio mėn. 2 tūkst. absolventų kreipėsi į darbo biržą.

 

Daugiausia, 16,4 proc., bedarbiais tapusių asmenų atėjo iš didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių. Apie 16 proc. anksčiau dirbo apdirbamojoje gamyboje, 13 proc. – statybose. Atleistų iš didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių bedarbių dalis, palyginti su liepa, augo 1,2 proc. punkto, 1 proc. punkto daugiau registruota pramonėje dirbusių asmenų, po 0,9 proc. Punkto žemės ūkio ir statybos darbuotojų.

 

Per 17 proc. bedarbiais įregistruotų asmenų neturi darbinės veiklos praktikos. Liepą tokie bedarbiai sudarė beveik 24 proc. Net 40 proc. bedarbių neturi profesinio pasirengimo. Per aštuonis šių metų mėnesius buvo įregistruota 253,5 tūkst. bedarbių, per tą patį 2008 metų laikotarpį - 128,6 tūkst.

 

Informacijos šaltinis: www.ldb.lt