Sausio pabaigoje darbo rinka išlieka nepakitusi

Ši savaitė darbo rinkoje yra panaši kaip ir ankstesnioji: įdarbinta per 2,8 tūkst. bedarbių, darbdaviai registravo daugiau nei 1,9 tūkst. laisvų darbo vietų.

Teritorinės darbo biržos sausio 21-27 dienomis bedarbio statusą suteikė 4,1 tūkst. bedarbių – 1,5 tūkst. mažiau nei ankstesnę savaitę. Tarp jų – 931 jaunuolis iki 25 metų amžiaus.

Per savaitę į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 989 asmenys.

Daugiausiai bedarbių – 289 pradėjo mokytis profesinio mokymo programose, į viešuosius darbus nusiųsta 240 ieškančių darbo žmonių. Pagal įdarbinimo subsidijuojant priemonę įdarbinti 193 asmenys, įgūdžių įgijimo rėmimą pasirinko 74 bedarbiai. Mažiau buvo norinčių dirbti savarankiškai – verslo liudijimus iki 6 mėn. laikotarpiui įsigijo 171 bedarbis.

Šalies teritorinėse darbo biržose sausio 27 d. buvo registruota 311,6 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 14,4 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.