Teigiama 2011 metų pradžios tendencija – didesnė darbo paklausa

Sausio 7–13 dienomis darbdaviai įregistravo 2,2 tūkst. laisvų darbo vietų. Tai yra beveik du kartus daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Dėl šios priežasties padėta įsidarbinti per 3,2 tūkst. darbo ieškančių žmonių – tai yra 23,3 proc. daugiau negu prieš savaitę.

Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 1,4 tūkst. asmenų. Verslo liudijimus įsigijo 0,9 tūkst. bedarbių.

Per savaitę daugiau darbo ieškančių žmonių kreipėsi į darbo biržą. Tai įprasta metų pradžios situacija, kai daugiau žmonių registruojasi ketindami imtis individualios veiklos pagal verslo liudijimus. Bedarbio statusas suteiktas 6,4 tūkst. žmonių – tai yra 2,5 tūkst. daugiau nei ankstesnę savaitę. Jaunesnių kaip 25 m. amžiaus bedarbių įregistruota tik 479.

Nuo pusės iki dvejų metų nedirbę žmonės (69,8 proc.) sudaro didžiausią bedarbiais tapusių asmenų dalį, atleisti iš darbo per paskutiniuosius šešis mėnesius – 16,1 proc., niekur nedirbę – 7,6 proc., ilgesnę kaip 2 metų užimtumo pertrauką turi 6,5 proc.

Savaitės pabaigoje nedarbo draudimo išmokos buvo mokamos 47,3 tūkst. arba 15,2 proc. registruotų bedarbių.

Per savaitę nedarbo draudimo išmokas baigta mokėti 2,4 tūkst. bedarbių, iš jų 24,1 proc. mokėjimas baigtas anksčiau laiko, nes jie įsidarbino.

Sausio 13 d. šalyje buvo registruota 311,5 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 14,4 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.

 

Pagal www.ldb.lt