Norinčių dirbti bedarbių skaičius vis didėja

Šiuo metu šalies teritorinėse darbo biržose registruota 303,7 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 14,04 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų arba 0,11 procentinių punktų mažiau negu prieš savaitę.

 Naujausi darbo rinkos duomenys rodo, kad didėja bedarbių motyvacija savarankiškam ir laikinam užimtumui. Daugiausia bedarbių – 584 įsigijo verslo liudijimus, 457 pradėjo dirbti viešuosius darbus.

„Džiugina tai, kad vis mažiau ateina atleistų per paskutinį pusmetį. Šią savaitę tokių žmonių įregistruota tik 4,3 proc. Tai rodo, kad padėtis darbo rinkoje, nors ir įtempta, bet stabilizuojasi. Teritorinių darbo biržų veiksmai aktyvinant darbo ieškančius žmones sudaro galimybę didesniam jų skaičiui įsilieti ar sugrįžti į darbo rinką“,- pabrėžė Lietuvos darbo biržos direktorius Mindaugas Petras Balašaitis.

 Teritorinės darbo biržos lapkričio 5 – 11 dienomis bedarbio statusą suteikė 5,2 tūkst. darbo ieškančių žmonių. Jaunimo iki 25 metų amžiaus įregistruota 458.

 Lapkričio 5 – 11 dienomis padėta įsidarbinti 4,2 tūkst. asmenų. Įdarbintų bedarbių skaičius auga, viršydamas ankstesnių metų tarpininkavimo įdarbinant rezultatus.

 Savaitės pabaigoje nedarbo draudimo išmokos (NDI) buvo mokamos 46,6 tūkst. arba 15,1 proc. registruotų bedarbių. Naujų NDI paskirta 1741.

 Per savaitę nedarbo draudimo išmokos baigtos mokėti 2,7 tūkst. bedarbių, iš jų 25,2 proc. (671 asmenims) – anksčiau laiko, jiems įsidarbinus.

 

Pagal www.ldb.lt