Kviečiame darbdavius dalyvauti Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje

Starting Birželio 10, 2010 - Ending Liepos 10, 2010 Expired

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė - tai finansinė parama darbdaviui, įdarbinusiam asmenis, kurie nori įgyti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje.

Kas organizuoja šią priemonę?

 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo veiklą (toliau - DĮĮR) organizuoja Lietuvos darbo birža įgyvendindama Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Bedarbių užimtumo didinimas“. Tiesiogiai šią veiklą vykdo teritorinės darbo biržos, bendradarbiaudamos su darbdaviais.

 

Dalyvavimo DĮĮR priemonėje nauda:

 

v    Darbdaviams įdarbinusiems asmenis galinčius dalyvauti DĮĮR priemonėje mokama subsidija ne mažiau kaip pusei darbo užmokesčio kompensuoti.

 

!!! PVZ.: 1) jei darbdavys įdarbindamas darbuotoją nustato jam darbo užmokestį 2440, jo išlaidos sudaro 3195,91 Lt [2440+755,91].

Darbdaviams dalyvaujantiems darbo įgūdžių įgijimo priemonėje iš šių išlaidų (3195,91 Lt) darbo birža kompensuoja pusę jo patirtų išlaidų t.y.  1597,96 Lt = (2440+755,91)*0,5.

 

* 755,91 Lt - Valstybinio socialinio draudimo įmoka.

* 0,5 – 50 procentų.

 

2) jei darbdavys įdarbina darbuotoją ir nustato jam minimalų darbo užmokestį (t.y. 800 Lt), tuomet darbdavio išlaidos sudaro 1047,84 Lt [800+247,84].

 Darbdaviams dalyvaujantiems darbo įgūdžių įgijimo priemonėje iš šių išlaidų (1047,84 Lt) darbo birža kompensuoja 523,92 Lt.=(800+247,84)*0,5

 

Darbdaviui, paskyrusiam atsakingą darbuotoją, kuris apmoko naujai įdarbintą asmenį ir jam skiria ne mažiau kaip 20 proc. savo darbo laiko, mokama dvidešimčia (20) procentų didesnė subsidija.

 

v    Galimybės darbo ieškantiems asmenims įgyti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje, o darbdaviams - rasti tinkamą darbuotoją.

 

Finansavimas ir jo trukmė

Darbdaviui, įdarbinusiam darbo biržos siųstus asmenis, mokama subsidija darbo sutartyje nurodytam darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio  apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms kompensuoti.

 

 * Subsidijos dydis negali viršyti dviejų Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio (1600Lt)  ir sudaro:

50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją, ilgalaikiai bedarbiai, iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų, asmenys po profesinės reabilitacijos programos, kuriems nustatytas 45 -55 proc. darbingumo lygis.

60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys po profesinės reabilitacijos programos, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis;

75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami asmenys po profesinės reabilitacijos programos, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis.

 

* DĮĮR priemonės finansavimo trukmė – iki 3 mėn.

 

Pasiūlymus dėl priemonės organizavimo teritorinėms darbo biržoms gali teikti darbdaviai, kurie:

 * Nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdo restruktūrizacijos;

 * Neturi likviduojamos įmonės statuso.

 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas organizuojamas darbo biržoje registruotiems turintiems kvalifikaciją bedarbiams, kuriems yra nustatytas šių įgūdžių įgijimo poreikis:

Pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją;

Ilgalaikiams bedarbiams (asm. iki 25m. registruoti teritorinėje darbo biržoje daugiau kaip pusę metų; asm. vyresni negu 25 m. registruoti darbo biržoje daugiau kaip metus);

Iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbusiems 2 ir daugiau metų;

Baigusiems profesinės reabilitacijos programą.

 

***Išsamią informaciją apie darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimą teikia teritorinės darbo biržos.     Informacija skelbiama internete: www.ldb.lt