Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

Starting Balandžio 3, 2010 - Ending Gruodžio 3, 2010 Expired

Gyventojai, 2009 m. dirbę pagal darbo sutartį, papildomai Privalomojo sveikatos draudimo įmokų nemokės

2010 m. kovo 30 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) ir LR Finansų ministerija informuoja, kad automatiškai formuojant pirmines (preliminarias) deklaracijas gyventojams nebuvo įvertinti kai kurie individualūs aspektai, susiję su įmokomis į Privalomojo sveikatos draudimo fondą (PSD įmokomis). Toliau tikslinant deklaracijų duomenis su mokesčių mokėtojais, buvo nustatytos tokios pasikartojančios aplinkybės kaip prievolės suformavimas dėl nemokamų darbuotojų atostogų.

 


Informuojame, kad tiems gyventojams, kurie 2009 metais dirbo pagal darbo sutartį ir dėl vienų ar kitų priežasčių nemokamai atostogavo daugiau nei mėnesį, Privalomojo sveikatos draudimo įmokos nebus skaičiuojamos.

 

Žmonės, dirbantys pagal darbo sutartį, tampa apdraustais nuo sutarties sudarymo momento, ir todėl formuoti mokestinę prievolė pagal Sveikatos draudimo įstatymo 17 str. 9 (buvusios 8) dalies nuostatas nėra pagrindo.

 

Todėl VMI peržiūrėjo ir įvertino pirmines gyventojų deklaracijas už 2009 metus bei jas atnaujino atsižvelgiant į minėtus individualius veiksnius. Remiantis atnaujintomis deklaracijomis, tiems, kurie dėl minimų veiksnių priskaičiuotas įmokas jau sumokėjo, jos bus grąžintos.

 

VMI teikią išsamią informaciją bei atsako konkretiems mokesčių mokėtojams į visus iškylančius klausimus, susijusius su jiems priskaičiuotomis PSD įmokomis ir kiekvieną atvejį vertina individualiai, atsižvelgiant į konkrečios situacijos ypatumus.

 

VMI primena, kad visą informaciją galima gauti paskambinus VMI Informacijos centro telefonu 1882.

 

Apie Valstybinę mokesčių inspekciją:

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), vykdydama įstatymų jai pavestas funkcijas, yra atsakinga už 23 mokesčių administravimą, iš jų pagrindiniai – pelno mokestis, pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, akcizo mokestis.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos  sistemą sudaro biudžetinės įstaigos:  centrinis mokesčių administratorius – VMI ir vietos mokesčių administratoriai  – apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

 

VMI teikia paslaugas ir konsultacijas visais mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo klausimais, rengia mokesčių įstatymų komentarus, mokesčių deklaracijas ir jų užpildymo taisykles, vykdo mokesčių mokėtojų kontrolę, išieško laiku nesumokėtus mokesčius, grąžina pajamų mokesčio permokas, atlieka kitas įstatymų numatytas funkcijas. VMI veikia elektroninio deklaravimo sistema, leidžianti šalies mokesčių mokėtojams internetu pildyti ir pateikti deklaracijas, taip pat teikiama daug kitų elektroninių paslaugų. Lietuvos gyventojams ir įmonėms trumpuoju telefonu 1882 Mokesčių informacijos centras teikia konsultacijas gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto, pelno ir socialinio mokesčių, pajamų ir turto deklaravimo klausimais,  teikia informaciją apie mokestinių procedūrų vykdymą ir bendrąją informaciją apie VMI.

 

Daugiau galima sužinoti interneto svetainėje www.vmi.lt.