Algirdas Neciunskas, Lietuvos banko Rinkos infrastruktūros departamento direktorius

Atsinaujinus diskusijai apie 2008–2009 m. pakilusį VILIBOR ir to pakilimo įvairų vertinimą, noriu pateikti ir savo, kaip tuo metu įvykių sūkuryje dirbusio vieno iš vadovų Lietuvos banko Rinkos operacijų departamente, vertinimą šiuo klausimu. Tuo metu ir vėliau buvo įvairių nuomonių ir diskusijų apie galimai per daug pakilusį VILIBOR. Ekonomistai analizavo tendencijas, kėlė įvairias prielaidas, braižė grafikus, iš kurių turėjo matytis šios hipotezės įrodymai. Mūsų padalinyje vyravo gana skeptiški vertinimai apie naudojamų prielaidų ir gaunamų analizės rezultatų pagrįstumą bei jų praktinę vertę. 

Žinoma, pusiausvyros tarp pasiūlos ir paklausos bei ekonominės tikrosios vertės paieškos turi prasmę siekiant suvokti prekės, šiuo atveju pinigų kainą, veikiančius veiksnius, tačiau tuo pat metu būtų neatsakinga ir trumparegiška ignoruoti praktikoje ypač svarbų perdėtos rinkos dalyvių reakcijos nulemtus reikšmingus nukrypimus nuo įsivaizduojamos tikrosios vertės. Šia tema besidomintiesiems galima būtų rekomenduoti susipažinti su lietuvių kilmės Nobelio premijos laureato Robert James Shiller darbais, kuriuose atskleidžiama, kad rinkos nukrypsta nuo pusiausvyros ir šis reiškinys ypač pastebimas krizių metu. Tiesą sakant, ir dabar taip tebeatrodo, todėl siūlau prisiminti, kas iš tikrųjų, t. y. ne galimai, bet REALIAI, vyko ir pažvelgti į tai labiau tiesioginio dalyvio, o ne ekonomisto, žvelgiančio į praeitį, akimis.

3869580cookie-checkA. Neciunskas: VILIBOR palūkanos galėjo būti ir didesnės arba kaip arti buvome finansų griūties