Socialinis dialogas „Jaunimo garantijų iniciatyvos – naujos galimybės jaunimo užimtumui“ Raudondvaryje

Spalio 10 dieną Lietuvos darbo birža kartu su Kauno rajono savivaldybe,
Nacionaline inovatyvios tekstilės ir aprangos asociacija ir Kauno teritorine
darbo birža rengia socialinį dialogą „Jaunimo garantijų iniciatyvos – naujos
galimybės jaunimo užimtumui“ Kauno rajone, Raudondvaryje.
Šis renginys –
svarbus žingsnis sprendžiant jaunimo užimtumo problemas su socialiniais
partneriais. Partneryste pagrįstas požiūris yra viena iš svarbiausių sąlygų
sėkmingam ,,Jaunimo garantijų“ iniciatyvos įgyvendinimui.Socialinio dialogo metu
bus aptariama jaunimo situacija darbo rinkoje ir ieškoma sprendimų, kaip geriau
koordinuoti jaunimo ir ypač nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio
jaunimo (angl. NEET) socialinę įtrauktį ir kaip suteikti kuo
skubesnę pagalbą juos integruojant į darbo rinką. Renginyje taip pat bus
svarstomos darbdaviams trūkstamų darbuotojų parengimo aktualijos.

Lietuvos darbo biržos direktoriaus Vido Šlekaičio tvirtinimu,
kvietimas partnerių aktyviam socialiniam dialogui yra ypač svarbi ir remtina
iniciatyva norint išspręsti nedirbančio jaunimo užimtumo problemas. „Tik
įsiklausius į vietos bendruomenių ir darbdavių poreikius bei įvardijus
problemas, galime priimti tolesnius sprendimus, kaip geriau panaudoti turimas
darbo biržos priemones – karjeros valdymo konsultacijas, profesinį mokymą ir
remiamas priemones įtraukiant jaunimą į darbo rinką, kad greičiau darbdavius
aprūpintume trūkstamais kvalifikuotais darbuotojais. Manau, tik tiesioginis
betarpiškas visų bendradarbiavimas labiau sustyguotų jaunimo įtraukties į darbo
rinką mechanizmą“,– pažymėjo LDB vadovas.

„Kauno rajonas yra viena jauniausių savivaldybių šalyje, todėl  sveikinu
Lietuvos darbo biržos iniciatyvą surengti konferenciją jaunimo užimtumo
klausimais.  Mes savo krašte stengiamės kurti  tokią aplinką, kuri būtų kuo
palankesnė jaunam žmogui. Kita kryptis – verslo sąlygų gerinimas ir verslumo
skatinimas. Džiaugiamės jaunimui neabejingais darbdaviais, tokiais kaip „Senukų“
prekybos centras, „Vilkijos gija“, „Garlita“, „Terra animalis“, teigė
Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas.

Nacionalinės inovatyvios tekstilės ir aprangos asociacijos (NITAA)
prezidentė Aušra Abraitienė akcentavo,
jog Lietuvoje jaučiamas
didžiulis tekstilės inžinierių stygius ir didžiausia problema, kad jauniems
absolventams tekstilės sektorius nėra pakankamai patrauklus. „Mes matome, jog
prarandami per ilgus metus įgyti technologiniai įgūdžiai gaminti kokybišką
produktą, o tai yra grėsmė ir sektoriaus konkurencingumui“, – kalbėjo NITAA
prezidentė A. Abraitienė.  Todėl partnerių veiksmai, bendrai sutelkti į rinkos
poreikius atitinkantį jaunimo profesinį orientavimą ir konsultavimą, padėtų
geriau apsirūpinti trūkstama darbo jėga.

Partnerystei stiprinti Lietuvos darbo birža pasirašys bendradarbiavimo
susitarimą su Nacionalinės inovatyvios tekstilės ir aprangos asociacija, o Kauno
rajono savivaldybė – su Kauno teritorine darbo birža. 

Apie ,,Jaunimo garantijų“ iniciatyvą 

2013 m. birželio 27–28 d. Briuselyje įvykusiame Europos Vadovų Tarybos
susitikime ES vadovai patvirtino visapusišką kovos su jaunimo nedarbu planą.
Pagal jį numatyta įgyvendinti ,,Jaunimo garantijų“  iniciatyvą 2014-2020 m.
laikotarpiu.  

Europos Komisijos rekomenduojamos Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas yra
užtikrinti, kad visi jaunuoliai be išimties, kuriems nepavyko patiems įsilieti į
darbo rinką, per keturis mėnesius po mokyklos baigimo ar darbo netekimo gautų
kokybiško darbo pasiūlymą arba jiems būtų sudarytos tęstinio mokymosi
galimybės.

Tarp jaunimo užimtumo skatinimo priemonių – darbo vietų kūrimas, gamybinės
praktikos ir stažuočių galimybės, aktyvus socialinių partnerių
dalyvavimas.

ES valstybėms narėms padės finansuoti Jaunimo garantijų iniciatyvas naudojant
ES struktūrinius fondus. 

Jaunimo situacija ES ir Lietuvoje

Paskutiniai Eurostat duomenys rodo, kad Lietuvoje 15-24 metų jaunimo nedarbo
rodiklis per metus susitraukė 2,9 procentinio punkto nuo 26,1 proc.iki 23,2
proc., palyginti 2012 m. ir 2013 m. rugpjūčio mėn. duomenis ir šiuo metu yra 0,1
proc. punkto mažesnis nei ES vidurkis (23,3 proc.).

Lietuvos darbo biržos duomenų registro duomenys taip pat rodo jaunimo
situacijos darbo rinkoje gerėjimą. Registruotas jaunimo nedarbas per metus – nuo
praėjusių metų spalio 1 dienos iki šių metų spalio 1 dienos – sumažėjo 1,2 proc.
punkto: nuo 7,2 proc. iki 6 proc. Jaunų ilgalaikių bedarbių, darbo nerandančių
daugiau nei 6 mėnesius, sumažėjo 29 proc.

Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje šiais metais buvo
įregistruota 10,5 tūkst. jaunimo, iš jų – beveik kas trečias absolventas,
ilgalaikių jaunų bedarbių, darbo nerandančių daugiau nei 6 mėn. – 767.
Per devynis mėnesius Kauno TDB įdarbino 4,7 tūkst. jaunų darbo ieškančių žmonių,
aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavo beveik 1,6 tūkst. jaunuolių.
Spalio 1 d. Kauno apskrityje registruotas jaunimo nedarbas 16-24 metų amžiaus
gyventojų grupėje siekė 5,3 proc.

Kauno rajone spalio 1 d. įregistruota 460 jaunų bedarbių, iš jų – 174
absolventai, ilgalaikių jaunų bedarbių, darbo nerandančių daugiau nei 6 mėn. –
64.