Projektas „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija įgyvendina projektą „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“, kurio tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugų pasiūlą ir prieinamumą nedirbančio jaunimo tarpe bei didinti užimtumo ir socializacijos formų įvairovę, taip įtraukiant jaunimą į aktyvią darbo rinką.

Projekto dalyviai atliks ne trumpesnę nei 200 valandų savanoriškos veiklos praktiką, po kurios kiekvienas savanoris turės galimybę dalyvauti 3 dienų trukmės mokymuose savo gebėjimų pažinimo ir karjeros planavimo temomis bei gaus įgytą patirtį patvirtinantį sertifikatą.

Projekto tikslinė grupė: 14-29 m. jaunimas, įgijęs pagrindinį, vidurinį, pirminį profesinį, aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą, nesimokantys pagal formaliojo švietimo programą, nedirbantys, t.y. neturintys darbo (darbo santykių), nesiverčiantys individualia veikla, nesantys įrašyti į kitam asmeniui išduotą verslo liudijimą, neturintys ūkininko statuso, nesantys ūkininko partneriu ar žemės ūkio veiklos subjektu.

Projekto svetainė ir registracija internetehttp://savanoryste.gerapraktika.lt/.