Kokia studentų dabartinė situacija darbo rinkoje? Kokios kliūtys, sunkumai?

Ar sunku šiuo metu įsidarbinti studentams? Su kokiais sunkumais susiduriate? Koks darbdavių požiūris į studentus krizės laikotarpiu?