Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos renginiai

Starting Birželio 7, 2010 - Ending Liepos 7, 2010 Expired

2010m. balandis

Balandžio 19-20 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendruomenių reikalų skyriaus vyr. specialistė Milda Saudargė dalyvaus Nacionalinių koordinavimo institucijų atstovų susitikime dėl Europos savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus pilietiškumas, metų (2011 m.) Briuselyje, Belgijoje.

 

Balandžio 19-20 d.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos struktūrinės paramos valdymo skyriaus vyr. specialistė Auksė Duksienė dalyvaus Europos Komisijos organizuojamas 10 – asis „Solidarumas ir migracijos srautų valdymas“ komiteto posėdyje Briuselyje, Belgijoje.

 

Balandžio 19-22 d.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos struktūrinės paramos valdymo skyriaus vedėjos pavaduotojas Artūras Bytautas dalyvaus ESF TWG (EK ESF komiteto techninė darbo grupė) ir ateities Ad Hoc grupės posėdžiuose Briugėje, Belgijoje.

 

Balandžio 19-22 d.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tarptautinių reikalų departamento direktorė Rita Skrebiškienė dalyvaus ET Socialinės apsaugos komiteto susitikime Strasbūre, Prancūzijoje.

 

Balandžio 20-21 d.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinio draudimo ir kaupimo pensijų skyriaus vedėjos pavaduotoja Inga Buškutė dalyvaus neformaliame socialinės apsaugos komiteto susitikime Burgos, Ispanijoje.

 

Balandžio 20-24 d.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lyčių lygybės skyriaus vedėja Vanda Juršėnienė dalyvaus Europos Tarybos Moterų ir vyrų lygybės  koordinacinio komiteto 43  posėdyje Strasbūre, Prancūzijoje.

 

Balandžio 21-22 d.  Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Audronė Morkūnienė dalyvaus konferencijoje minimalių pensijų tema Burgos, Ispanijoje.

 

Balandžio 22 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos skyrius kartu su Šiaulių miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriumi organizuoja praktinį seminarą Šiaulių apskrities savivaldybių darbuotojams piniginės socialinės paramos teikimo klausimais. Seminaras vyks Šiaulių miesto savivaldybės salėje.

 

Balandžio 22-23 d.  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinio draudimo ir kaupimo pensijų skyriaus vedėjos pavaduotoja Inga Buškutė dalyvaus konferencijoje minimalių pensijų tema Burgos, Ispanijoje.

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos renginiai


Balandžio 19 d., 14 val. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje (Sodų g. 15, Vilnius) įvyks susitikimas su Vaiko teisių apsaugos kontroliere Edita Žiobiene.

 

Balandžio 21 d. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Odeta Tarvydienė dalyvaus Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje, kuriame bus svarstomas klausimas dėl komiteto 2009-10-27 sprendimo „Dėl darbo grupės „Dėl vaiko teisių apsaugos įstaigų veiksmų, apsaugant vaiko teises ir teisėtus interesus“ atlikto tyrimo ataskaitos“ vykdymo.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos renginiai


Balandžio 19 d. VSDF valdybos Kėdainių skyriuje prasideda vidaus veiklos, valdymo ir finansinis auditas.

 

Balandžio 20 d. Mažeikių rajono seniūnijos 18:00 val. Mažeikių rajono Purvėnų kaime organizuojamas gyventojų susitikimas su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus darbuotojais. Susitikimo metu gyventojai bus supažindinti su naująja elektronine gyventojų aptarnavimo sistema (EGAS) bei kitais aktualiais socialinio draudimo klausimais.

 

Balandžio 21 d. VSDF valdybos Alytaus skyriuje vyks Alytaus apskrities kontrolės institucijų koordinacinės tarybos posėdis.

 

Balandžio 22 d. VSDF valdybos Anykščių skyriaus direktorius Juozas Ratautas dalyvaus DnB NORD banko organizuotame susitikime. Susitikimo metu bus apžvelgiamos šalies ūkio ir pagrindinių ekonomikos sektorių vystymosi tendencijos.

 

Valstybinės darbo inspekcijos renginiai


Balandžio 21 d. Valstybinė darbo inspekcija organizuoja Valstybinės darbo inspekcijos Pavasario konsultacijų dieną, kurios metu visose apskrityse inspektoriai konsultuos, išvykę į įvairias savivaldybes ir seniūnijas. Renginys skiriamas Pasaulinei darbuotojų saugos ir sveikatos bei Tarptautinei darbe žuvusiųjų ir sužalotųjų atminties dienai, pažymimai balandžio 28 d.