Po LDB pertvarkos - mobilios klientų aptarnavimo grupės

Starting Balandžio 5, 2010 - Ending Gruodžio 5, 2010 Expired

Seimo Socialinių reikalų komitete pristatytos Lietuvos darbo biržos (LDB) ir teritorinių darbo biržų (TDB) struktūrinės pertvarkos gairės, kurioms iš esmės pritarta. Jau nuo balandžio 1 d. prasidės visos darbo biržos sistemos struktūrinės permainos, kurias numatoma baigti trečiąjį š.m. ketvirtį.

Vietoj dabar esančių 46 TDB liks tik 10 TDB su struktūriniais padaliniais (skyriais), veikiančiais savivaldybėse. Teritorinės darbo biržos bus įsikūrusios Vilniuje, Kaune, Alytuje, Marijampolėje, Utenoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Klaipėdoje, Plungėje. Struktūriniai darbo biržų padaliniai, arba skyriai, vykdys tik su klientų aptarnavimu susijusias funkcijas. Skyriai liks tuose pačiuose miestuose ir miesteliuose, kaip ir iki pertvarkos, tačiau nebeturės juridinio asmens statuso, t.y. bus atskaitingos konkrečiai teritorinei darbo biržai.


 

Po pertvarkos liksiančios TDB juridinio asmens statusą išlaikys. Jos koordinuos ir kontroliuos skyrių veiklą. Kitaip tariant, skyriai bus atskaitingi teritorinėms darbo biržoms, o jos – centrinei Lietuvos darbo biržai.


 

Numatomos ir tam tikros naujovės šioje sistemoje. Siūloma galimybė TDB formuoti mobilias klientų aptarnavimo grupes, kurios, reaguojant į besikeičiančią situaciją darbo rinkoje, būtų nukreipiamos dirbti į problemines didelio nedarbo vietoves aptarnaujamoje teritorijoje. Čia mobilios grupės galėtų greičiau ir operatyviau pateikti pasiūlymus darbo ieškantiems žmonėms.


 

Pertvarkant darbo biržų sistemą ir peržiūrint jų funkcijas, atskiroms veikloms vykdyti numatoma sudaryti galimybes dalyvauti ir privačiam sektoriui. Pavyzdžiui, organizuoti bedarbių kvalifikacijos kėlimą, atlikti gamybinę praktiką įgyjant tam tikrus darbinius įgūdžius, teikti verslo konsultavimo paslaugas. 


 

Taigi naujasis darbo biržų regioninis modelis padės lanksčiau ir efektyviau planuoti bei įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones, atsižvelgiant į regiono darbdavių poreikius ir reaguojant į situaciją darbo rinkoje. Po pertvarkos darbo biržų teikiamų paslaugų kokybė pagerės, jos galės greičiau ir lanksčiau reaguoti į darbo rinkos pokyčius ir orientuotis į pagalbą konkrečiam žmogui.

 

ldb.lt