Per savaitę padėta įsidarbinti 2,5 tūkst. asmenų

Starting Kovo 25, 2010 - Ending Gruodžio 4, 2010 Expired

Tendencijos šalies darbo rinkoje kovo 20 - 25 dienomis išliko panašios kaip ir praėjusią savaitę. Darbdaviai per savaitę užregistravo 1424 laisvas darbo vietas – vidutiniškai 285 per dieną. Kovo 20-25 dienomis padėta įsidarbinti 2460 asmenų - vidutiniškai 492 per dieną (praeitą savaitę - 512). Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 910 bedarbių.

Lėtėja bedarbių registravimosi darbo biržose tempai. Minėtą savaitę vidutiniškai per dieną buvo registruojama 328 bedarbiais mažiau nei prieš savaitę.

 

Bedarbių registravimosi tempai kovo 20 – 25 dienomis toliau mažėjo: darbo biržose jų registruota 4864 - vidutiniškai per dieną 973 bedarbiai, praeitą savaitę - 1301, dar ankstesnę - 1413 bedarbių. Iš registruotų bedarbių 23,1 proc. - 1124 asmenys atleisti iš darbo per paskutiniuosius šešis mėnesius.

 

Kas antras bedarbis dvejus metus iki registracijos darbo biržoje ar iš viso niekada nedirbo.

 

Įregistruoti 969 asmenys jaunesni negu 25 m – tai sudaro 19,9 proc. (kaip ir praeitą savaitę) visų bedarbių. Registruotas nedarbas kovo 25 d. buvo 14,06 proc. (bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų) - per savaitę  padidėjo  tik 0,01 proc. punkto ir tai mažiausias per savaitę nedarbo augimas šiais metais.

 

ldb.lt